Foreningen / Aktiviteter

Aktiviteter

Asperger Langeland mødes hver første fredag i måned- se kalenderen for datoer.
 
På klubaftener er der ud over fællesspisning mulighed for forskellige hobby-aktiviteter, f.eks. stenmaling, bolsjekogning, tegne/maleværksted,decoupage m.m.
Hvis der er ønske om en aktivitet på klubaften kontakter man blot tovholder (Heidi eller Birgit).
Mange vil gerne spille på computer eller PS4, mange gør det sammen men hvis man hellere vil spille selv er der også mulighed for det.
Nogen gange er der weekendaktivitet hvor vi laver noget særligt: en udflugt. Vi har f.eks. været på Smakkecenteret på Strynø, i De Japanske Haver i Broby og på Danfoss Universe.
 
At få selvindsigt i diagnosen og blive selvhjulpne er også noget vi forældre vægter højt for vores børn, og vi arbejder derfor på at få forskellige foredragsholdere til klubben - gerne med deltagelse af forskellige udefrakommende, som også vil nyde godt af at vide mere om vores børns udfordringer.
Heidi Larsen | Herslevvej 33A, Rudkøbing - Danmark | Tlf.: 20564723 | aspergerlangeland@gmail.com