Om Autisme / Autisme

Om autisme

 
Autisme kan anskues fra forskellige perspektiver.

Socialt

Et socialt perspektiv på autisme har et bredt fokus. Medborgerskab, inklusion, socialt netværk, uddannelse, arbejdsmarked, boligforhold m.v. er centrale omdrejningspunkter.

I et socialt perspektiv er diagnosen ikke afgørende, da fokus i stedet vil være på konteksten og den enkeltes funktion (styrker såvel som problemfelter), som sætter rammerne for det aktuelle støttebehov og for den enkeltes udviklingsmuligheder.

Biologisk

’Autisme’ er den sundhedsfaglige betegnelse for en række udviklingsforstyrrelser, som har det til fælles, at de hæmmer den tidlige udvikling af sociale færdigheder og dermed også trivsel og udviklingsmuligheder.

Set i dette perspektiv kan autisme beskrives som en medfødt, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk gennem adfærd, især i forhold til kommunikation, samspil og forestillingsevne.

Psykologisk

I et psykologisk perspektiv fremstår autisme som en udviklingsproblematik, der i betydelig grad ændrer præmisserne for socialt samspil, kommunikationen og selvoplevelse. Autisme rammer dermed både personen selv og dennes omgivelser. Det psykologiske billede vil derfor også være stærkt afhængigt af en række faktorer, som knytter sig til både personen selv og hans/hendes omgivelser.

I et psykologisk perspektiv ses autisme ofte beskrevet som en udviklingsproblematik, hvor personen har ”en særlig kognitiv stil”.

Uanset om man vælger et biologisk, et psykologisk eller et socialt fokus bør autismediagnosen ses som et øjebliksbillede, og som en skitse. Diagnosen kan være en vejviser i forhold til hvor vi kan søge generel viden, men den er ikke nøglen til en samlet forståelse af personen og dennes sociale kontekst. Diagnosen bør derfor suppleres med en løbende vurdering af funktion, udviklingspotentialer og støttebehov, og den bør revurderes i takt med den livslange udvikling, som kan kendetegne et liv med – lige så vel som det kan kendetegne et liv uden autisme.

Man har kun diagnosen så længe man opfylder kriterierne for den, og et menneske, der fik en autismediagnose som barn, kan udvikle sig på en måde, så han eller hun ikke længere opfylder kriterierne, når han/hun er blevet voksen.

Heidi Larsen | Herslevvej 33A, Rudkøbing - Danmark | Tlf.: 20564723 | aspergerlangeland@gmail.com