Foreningen / Fællesskab

Fællesskab

Vi oplever igen og igen, at børn og unge med aspergers og autisme, som hårdnakket har afvist at deltage i sociale aktiviteter og fritidstilbud, fuldstændigt ændrer stanpunkt, når først de har været i klubben nogle gange.
Vi er ikke i tvivl om, at denne forandring primært skyldes, at det opleves trygt og rart at komme i klubben, samt at vi lader dem finde deltagelsesgraden i deres eget tempo.
Selvom deltagerne i gruppen har meget forskellige livsvilkår, er der opstået et unikt og rummeligt fællesskab.
Det har stor værdi for familierne at have dette tilbud, hvor de selv er med til at bestemme, hvad indholdet skal være..
Når man selv har autisme eller er forælder til et barn med autisme, har man brug for alle de positive oplevelser sammen med andre, som man kan få.
I Asperger Langeland kan man finde positive oplevelser, rummelighed og udvikling.
Heidi Larsen | Herslevvej 33A, Rudkøbing - Danmark | Tlf.: 20564723 | aspergerlangeland@gmail.com