Foreningen / Forældrenetværk

Forældrenetværk

Forældre er mere end velkomne i klubben. De har ofte lige så meget brug for klubben og det netværk, det giver, som børnene, da det ofte er en ensom vandring at være forældre til et eller flere børn med en psykiatrisk diagnose som aspergers eller autisme.
Klubben giver forældrene et frirum til at kunne tale om de svære udfordringer sammen med andre, som kender problematikkerne.
Den erfaringsudveksling, der finder sted, er uvurderlig for den enkelte familie, og afstedkommer en øget livskvalitet for både børn, unge og voksne.
Heidi Larsen | Herslevvej 33A, Rudkøbing - Danmark | Tlf.: 20564723 | aspergerlangeland@gmail.com